Ogłoszenie o zamówieniu: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego z 2020 r. samochodu ciężarowego czteroosiowego, z zabudową typu skrzynia ładunkowa samowyładowcza z wywrotem trójstronnym”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 Formularz Ofertowy

zał. nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp

zał. nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowa

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

F-01II kw.2020r_

Odpowiedzi na pytania z dnia 25.11.2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 26.11.2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 27.11.2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 30.11.2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 30.11.2020 r. II

Załączniki do odpowiedzi na pytania z dnia 30.11.2020 r. II

Odpowiedzi na pytania z dnia 01.12.2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 02.12.2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 07.12.2020 r.

Zmiana terminu składania ofert

Link do transmisji OnLine

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o zamówieniu: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 2 szt. fabrycznie nowych z 2020 r. samochodów ciężarowych blaszanych typu brygadowego o DMC do 3,5 t.”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 Formularz Ofertowy

zał. nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp

zał. nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowa

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

F-01II kw.2020r_

Odpowiedzi na pytania z dnia 10.11.2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 12.11.2020 r. (1)

Odpowiedzi na pytania z dnia 12.11.2020 r. (2)

Odpowiedzi na pytania z dnia 12.11.2020 r. (3)

Odpowiedzi na pytania z dnia 16.11.2020 r.

Link do transmisji OnLine

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu przetargu

 

Przerwa w dostawie wody dnia 04.11.2020

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie informuje, że w dniu 04.11.2020 r. wystąpiła awaria wodociągowa  na skrzyżowaniu ulic Przytorowej i Partyzantów  w Ciechanowie.
W związku z zaistniałą awarią nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków od skrzyżowania ulic Partyzantów z Widną w stronę  wiaduktu do ulicy Szumnej
Planowany termin usunięcia awarii –04.11.2020 godz. 12:00

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

Ogłoszenie o zamówieniu: „Świadczenie usługi ochrony obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 oraz konwój środków pieniężnych”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 – Formularz Ofertowy

Zał. nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków

Zał. nr 3 – Oświadczenie grupa kapitałowa

Zał. nr 4 – Projekt umowy

Odpowiedzi na pytania z dnia 10.11.2020 r.

Link do transmisji OnLine

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty