Ogłoszenie o zamówieniu: „Systematyczna dostawa materiałów budowlanych, armatury wodociągowej i kanalizacyjnej dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w latach 2024 – 2025 w okresie 12 miesięcy.”

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

zał. nr 3 Formularz ofertowy

zał. nr 4 Formularz cenowy

zał. nr 5 Wykaz dostaw

zał. nr 6 Oświadczenie dot. rocznego przychodu

zał. nr 7 Wzór umowy

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu: „Załadunek, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 wytworzonych na Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowie Sp. z o.o. w 2024 r. przez odzysk metodą R10 i R3”

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Załącznik nr 7 – wzór umowy

Załącznik nr 8 – Sprawozdanie z badań

Odpowiedź na pytanie

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu:” Dostawa, montaż i uruchomienie kontenerowej jednostanowiskowej stacji zlewnej w Oczyszczalni ścieków w Ciechanowie”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki w wersji edytowalnej

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 7 – Mapa sytuacyjna Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowie

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania z dnia 29.11.2023 r.

Przedłużenie terminu składania ofert

Odpowiedź na pytanie

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu:” Świadczenie usługi ochrony obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. oraz konwój środków pieniężnych w 2024 r. „

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy

Zał. nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Zał. nr 3 – Projekt umowy

Zał. nr 4 – Ankieta dla podmiotu przetwarzającego

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedzi na pytania 1

Odpowiedzi na pytania 2

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy po zmianach

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu: „Systematyczna dostawa materiałów budowlanych, armatury wodociągowej i kanalizacyjnej dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w latach 2023 – 2024 w okresie 12 miesięcy”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

zał. nr 3 Formularz ofertowy

zał. nr 4 Formularz cenowy

zał. nr 5 Wykaz dostaw

zał. nr 6 Oświadczenie dot. rocznego przychodu

zał. nr 7 Wzór umowy

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu: ” Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby własne oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE wraz z usługą bilansowania handlowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w 2024 r. „

EA.W4.1.2023 Ogłoszenie o zamówieniu

EA.W4.1.2023 Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Lista obiektów

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 – JEDZ

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 – Oświadczenie

Załącznik nr 8 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Informacja o prowadzonym postępowaniu

EA.W4.1.2023 Odpowiedzi na pytania

Załącznik nr 1 – Lista obiektów

Załącznik nr 5 – Wzór umowy po zmianach

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu: „Załadunek, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 wytworzonych na Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowie Sp. z o.o. w 2023 r. przez odzysk metodą R3 i R10”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

Załącznik nr 8 – Sprawozdanie z badań

Odpowiedzi na pytania

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu: „Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby własne oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE wraz z usługą bilansowania handlowego ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.o. w 2023 r. „

EA.W4.3.2022 Ogłoszenie o zamówieniu

EA.W4.3.2022 Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Lista obiektów

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 – JEDZ

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 – Oświadczenie

Załącznik nr 8 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Informacja o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert oraz odpowiedzi na pytania

SWZ zaktualizowana

Załącznik nr 5 -Wzór umowy zaktualizowany

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu: ” Sukcesywna dostawa paliw płynnych – oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 w okresie 24 miesięcy od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2024 r. dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. „

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

zał. nr 1 Formularz Ofertowy

zał. nr 1a Formularz Cenowy

zał. nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

zał. nr 3 Projekt umowy

Odpowiedzi na pytania

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu: ” Świadczenie usługi ochrony obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. oraz konwój środków pieniężnych w 2023 r. „

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Zał. nr 1 – Formularz Ofertowy

Zał. nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Zał. nr 3 – Projekt umowy

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty