Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Ciechanowie Sp. z o.o.

ul. Gostkowska 81
06-400 Ciechanów
woj. mazowieckie

+48 23 672 29 60 (61)

telefon alarmowy 994

ePUAP: /zwikciechanow/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych

Beata Duch-Kosiorek

e-mail: iod@zwikciechanow.pl

ul. Szczurzynek 1
06-400 Ciechanów
tel. 023 672 40 96
e-mail: laboratorium@zwikciechanow.pl

ul. Szczurzynek 1
06-400 Ciechanów
tel. 023 672 40 96
e-mail: oczyszczalnia@zwikciechanow.pl