Komunikat o przerwie w dostawie wody – w dniu 31.07.2017r. od godz. 14:00 do godz. 16:00 na ul. Wojska Polskiego, ul. Gruduskiej i ul. Przasnyskiej oraz w miejscowościach Przążewo, Niestum i Przedwojewo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o. o.
informuje, iż w dniu 31.07.2017r. od godziny 14:00 do godziny 16:00
wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków na ul. Wojska Polskiego
(od nr budynku 117 wzwyż), ul. Gruduskiej i ul. Przasnyskiej wraz z ulicami
przyległymi oraz w miejscowościach Przążewo, Niestum i Przedwojewo.
Przerwa w dostawie wody spowodowana będzie koniecznością
prowadzenia prac montażowych na sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego.
Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia
związane z przerwą w dostawie wody.

Komunikat o przerwie w dostawie wody – w dniu 27.07.2017r. od godziny 08:00 do godziny 14:00 na ul. 17-go Stycznia

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o.
informuje, iż w dniu 27.07.2017r. od godziny 8:00 do godziny 14:00
wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków na ul. 17- go  Stycznia ( na
wysokości od skrzyżowania z ul. Tatarską do skrzyżowania z ul. Narutowicza)
Przerwa w dostawie wody spowodowana będzie koniecznością
prowadzenia prac montażowych na sieci wodociągowej w ul. 17-go Stycznia.
Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia
związane z przerwą w dostawie wody.

Komunikat o przerwie w dostawie wody – w dniu 26.07.2017r. od godziny 09:00 do godziny 13:00 na osiedlu KRUBIN

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o. o.
informuje, iż w dniu 26.07.2017r. od godziny 9:00 do godziny 13:00
wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków na osiedlu KRUBIN.

 

Przerwa w dostawie wody spowodowana będzie koniecznością
prowadzenia prac montażowych na sieci wodociągowej w ul. Sońskiej.
Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia
związane z przerwą w dostawie wody.

Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Spółdzielcza do dworca PKP

Zaproszenie do złożenia oferty TTW372017

zał. nr 1 Opz – specyfikacja techniczna dot. budowy kolektora sanitarnego

zał. nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. nr 3 Ośw. grupa kapitałowa

zał. nr 4 Formularz Ofertowy

zał. nr 5 Oświadczenie o spełnianiu warunków techniczno-organizacyjnych

zał. nr 6 Wykaz robót

Zał. nr 7 Wzór umowy

Załączniki ZIP Budowa sieci kanalizacji sanitarnych

wyjaśnienia 10.07.17r. 1

wyjaśnienia 10.07.17r. 2

wyjaśnienia 10.07.17r. 3

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty