Ogłoszenie o zamówieniu:” Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2024 roku”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ na ubezpieczenie ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.o

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie nr 1

Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie nr 2

Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie nr 3

Załącznik nr 5 do SWZ – wzór umowy

Załącznik nr 6 do SWZ – Wniosek o udostępnienie informacji poufnych

1 Wyjaśnienia treści SWZ

2 Wyjaśnienia treści SWZ

Zmiana terminu składania ofert

3 Wyjaśnienia do treści SWZ

4 Wyjaśnienia treści SWZ

Informacja o zmianie ogłoszenia

Zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty