Ogłoszenie o zamówieniu: „Systematyczna dostawa materiałów budowlanych, armatury wodociągowej i kanalizacyjnej dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w roku 2020”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 Oświadczenie

zał. nr 3 Ośw. grupa kapitałowa

zał. nr 4 Formularz Ofertowy

zał. nr 5 Formularz Cenowy

zał. nr 6 Wykaz dostaw

zał. nr 7 Oświadczenie dot. rocznego obrotu

Zał. nr 8 Wzór umowy

Odpowiedź na pytanie

Link do transmisji OnLine

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie

Ogłoszenie o zamówieniu – „Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko – ładowarki kołowej”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 Formularz Ofertowy

zał. nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp

zał. nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. nr 4 – Oświadczenie grupa kapitałowa

Odpowiedzi na pytania z dnia 10.12.2019 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 11.12.2019 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 12.12.2019 r.

bilans i r-k zysków

Odpowiedzi na pytania z dnia 13.12.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu – „Dostawa, podłączenie i uruchomienie kraty mechanicznej prętowej i prasopłuczki”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 – Formularz Ofertowy

zał. nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w niniejszym postępowaniu

zał. nr 3 – Oświadczenie grupa kapitałowa

zał. nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. nr 5 – Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania z dnia 18.11.2019 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 20.11.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu – „Sukcesywna dostawa paliw płynnych – oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 w okresie 12 miesięcy od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. „

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 Formularz Ofertowy

zał. nr 1a Formularz Cenowy

zał. nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. nr 3 Oświadczenie grupa kapitałowa

zał. nr 4 Wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu – „Świadczenie usługi ochrony obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o.w 2020 roku oraz konwój środków pieniężnych”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 – Formularz Ofertowy

Zał. nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków

Zał. nr 3 – Oświadczenie grupa kapitałowa

Zał. nr 4 – Projekt umowy

Odpowiedzi na pytania z dnia 28.10.2019 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 30.10.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu – „Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby własne oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE wraz z usługą bilansowania handlowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o. o. w 2020 r.”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 Lista obiektów

Zał. nr 2 – Formularz cenowy

Zał. nr 3 – Formularz Ofertowy

Zał. nr 4 – Wzór umowy

Zał. nr 5 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 6 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o zamówieniu – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. H. Sienkiewicza w Ciechanowie oraz remont istniejących studni rewizyjnych ∅1200 usytuowanych na sieci kanalizacji sanitarnej w ul. H. Sienkiewicza”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 Oświadczenie

zał. nr 2 Ośw. grupa kapitałowa

zał. nr 3 Formularz Ofertowy

zał. nr 4 Kosztorys ślepy

zał. nr 5 Oświadczenie dot. rocznego obrotu

zał. nr 6 Wykaz dostaw

zał. nr 7 Wzór umowy

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Inspekcja Sienkiewicza S1-S26

2 Projekt organizacji drogowej

3. projekt budowlany Craking

4. Projekt Remont studni

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PŁYTA NR 1- INSPEKCJA TV

Płyta Nr 2 – INSPEKCJA TV

Odpowiedzi na pytania

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Ogłoszenie o zamówieniu – „Systematyczna dostawa materiałów budowlanych, armatury wodociągowej i kanalizacyjnej dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o.w roku 2019 „.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 Oświadczenie

zał. nr 3 Ośw. grupa kapitałowa

zał. nr 4 Formularz Ofertowy

zał. nr 5 Formularz Cenowy

zał. nr 6 Wykaz dostaw

zał. nr 7 Oświadczenie dot. rocznego obrotu

Zał. nr 8 Wzór umowy

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedzi na pytania

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty