Ogłoszenie o zamówieniu:” Świadczenie usługi ochrony obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. oraz konwój środków pieniężnych w 2024 r. „

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy

Zał. nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Zał. nr 3 – Projekt umowy

Zał. nr 4 – Ankieta dla podmiotu przetwarzającego

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedzi na pytania 1

Odpowiedzi na pytania 2

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy po zmianach

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze

 

 

 

 

 

 

 

Podzamcze – przerwa w dostawie wody

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  w Ciechanowie Sp. z o. o. informuje, iż w dniu 20.09.2023 r. od godz. 8:00 do 15:00 wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków w Ciechanowie przy ul. Zamkowej, Andrzeja Kmicica, Jana Zagłoby, Rycerskiej, Jana Skrzetuskiego, Księcia Janusza Mazowieckiego, Michała Wołodyjowskiego. Przerwa spowodowana jest prowadzeniem prac montażowych na sieci wodociągowej w ul. Zamkowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Kargoszyn przerwa w dostawie wody

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. informuje, że  w związku z planowanym włączeniem nowo wybudowanych odcinków sieci wodociągowej, wybudowanych przez Urząd Gminy Ciechanów z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Fabrycznej 8 do systemu wodociągowego, nastąpi przerwa w dostawie wody dla Ciechanowa ulice: Roberta Bartołda, Dygasińskiego oraz Kargoszyna i okolic w godzinach 8.00 – 13.00. Za utrudnienia ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.o. przeprasza odbiorców.