Komunikat o przerwie w dostawie wody w dniu 01.09.2017 r. w ul. 17-go Stycznia

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. informuje, iż w dniu 01.09.2017 r. od godziny  8:00 do godziny 14:00 wystąpi  przerwa w dostawie wody do budynków na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. Sienkiewicza.                      

Przerwa w dostawie wody spowodowana będzie koniecznością prowadzenia prac montażowych na sieci wodociągowej w ul.  17-go Stycznia.

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

Informujemy mieszkańców, iż woda pitna będzie dostarczona w beczkowozie.

 

„Modernizacja stacji pomp osadu surowego i flotatów dowożonych na teren Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowie w ramach wieloletniego planu rozwoju i modernizacji na lata 2016-2018.”

Zaproszenie do złożenia oferty

zał. nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. nr 2 Ośw. grupa kapitałowa

zał. nr 3 Formularz Ofertowy

zał. nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków techniczno-organizacyjnych

zał. nr 5 Wykaz robót

zał. nr 6 Umowa

wyjaśnienia 31.08.2017 r.

zawiadomienie

Komunikat o przerwie w dostawie wody w dniu 30.08.2017 r. w ul. 17-go Stycznia

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. informuje,
iż w dniu 30.08.2017 r. od godziny 10:00 do godziny 14:00 wystąpi przerwa
w dostawie wody do budynków na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. Poli Gojawiczyńskiej.

Przerwa spowodowana będzie koniecznością prowadzenia prac montażowych na sieci wodociągowej
w ulicy 17-go Stycznia.

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

Komunikat o przerwie w dostawie wody w dniu 29.08.2017 r. w ul. Niechodzkiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. informuje,
iż w dniu 29.08.2017 r. od godziny 10:00 do godziny 14:00 wystąpi przerwa
w dostawie wody do budynków w rejonie ul. Niechodzkiej od skrzyżowania z Pętlą Miejską
do miejscowości Niechodzin.

Przerwa spowodowana będzie koniecznością prowadzenia prac montażowych na sieci wodociągowej
w ulicy Niechodzkiej.

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

Modernizacja przepompowni kanalizacji sanitarnej przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowie

Zaproszenie do zł oferty TT/W3/10/2017

zał. nr 1 OPZ skan

zał. nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. nr 3 Ośw. grupa kapitałowa

zał. nr 4 Formularz Ofertowy

zał. nr 5 Oświadczenie o spełnianiu warunków techniczno-organizacyjnych

zał. nr 6 Wykaz robót

zał. nr 7 Umowa

2. Modernizacja przepompowni k.s. w ul. Sienkiewicza w Ciechanowie dz. 1648_10 – 1 – 13.04.2017 OFERTOWY

3. Sieć k.s. w pasie DW 615 ul. Sienkiewicza w Ciechanowie – 1 – 13.04.2017 OFERTOWY

4. Przebudowa sieci gazowej w ul. Sienkiewicza w Ciechanowie dz. 1648_10 – 1 – 13.04.2017 OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK ZIP Modernizacja-przepompowni

ZAŁĄCZNIK ZIP Przebudowa-sieci-gazowej

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty

 

Komunikat o przerwie w dostawie wody w dniu 04.08.2017 r. w ul. Jesionowej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. informuje,
iż w dniu 04.08.2017 r. od godziny 9:00 do godziny 12:00 wystąpi przerwa
w dostawie wody do budynków przy ul. Jesionowej.
Natomiast na terenie Osiedlu Śmiecin i w miejscowości Gąski wystąpi obniżone ciśnienie wody.

 

Przerwa spowodowana będzie koniecznością prowadzenia prac montażowych na sieci wodociągowej
w ulicy Jesionowej.

 

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

Modernizacja przepompowni kanalizacji sanitarnej przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowie

Zaproszenie do złożenia oferty

zał. nr 1 OPZ skan

zał. nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. nr 3 Ośw. grupa kapitałowa

zał. nr 4 Formularz Ofertowy

zał. nr 5 Oświadczenie o spełnianiu warunków techniczno-organizacyjnych

zał. nr 6 Wykaz robót

zał. nr 7 Umowa

Modernizacja przepompowni k.s. w ul. Sienkiewicza w Ciechanowie dz. 1648_10 – 1 – 13.04.2017 OFERTOWY

Sieć k.s. w pasie DW 615 ul. Sienkiewicza w Ciechanowie – 1 – 13.04.2017 OFERTOWY

Przebudowa sieci gazowej w ul. Sienkiewicza w Ciechanowie dz. 1648_10 – 1 – 13.04.2017 OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK ZIP Modernizacja-przepompowni

ZAŁĄCZNIK ZIP Przebudowa-sieci-gazowej

wyjaśnienia 4.08.2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu