Awaria- przerwa w dostawie wody w dniu 27.04.2018 r. w miejscowości Ciechanów, ul. Batalionów Chłopskich 7

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o informuje, iż w dniu 27.04.2018 r. od godziny 14:00  do godziny 19:00 wystąpi

przerwa w dostawie wody do budynków w miejscowości Ciechanów w rejonie ulicy Batalionów Chłopskich 7

 

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Ciechanów, ul. Batalionów Chłopskich 7

 

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

 

Komunikat o przerwie w dostawie wody w dniu 30.04.2018 r. w miejscowości Ciechanów – ul. Rzeczkowska

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o.

informuje, iż  w dniu 30.04.2018 r.wystąpi przerwa w dostawie wody

od godziny 10:00 do 14:00 do budynków na ul. Rzeczkowskiej w miejscowości Ciechanów.

 

Przerwa spowodowana będzie koniecznością prowadzenia prac 

montażowych na sieci wodociągowej w ul. Rzeczkowskiej. 

                           

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia

związane z przerwą w dostawie wody.

 

„Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z terenu Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowie”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Sprostowanie SIWZ

Sprawozdanie z badań

Zał.nr 1 Formularz ofertowy

Zał. nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 3 Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zał. nr 4 Oświadczenie dot. gruntów

Zał. nr 5 Pełnomocnictwo

Zał. nr 6 Wykaz zrealizowanych zamówień

Zał. nr 7 wzór umowy

Wyjaśnienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Komunikat o przerwie w dostawie wody w nocy w dniu 04/05.04.2018 r. w miejscowości Ciechanów – osiedle Krubin oraz w miejscowości Grędzice

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o.

informuje, iż w nocy w dniu 04/05.04.2018r. od godziny 22:00 do godziny

3:00 rano, wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków na osiedlu

Krubin oraz w miejscowości Grędzice.

 

Przerwa spowodowana będzie koniecznością prowadzenia prac 

montażowych na sieci wodociągowej w ul. Kruczej. 

                           

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia

związane z przerwą w dostawie wody.