Awaria- przerwa w dostawie wody w dniu 26.09.2019 r. w miejscowości Ciechanów, ul. Świętochowskiego, ul. Okrzei, ul. Wyzwolenia, ul. Spółdzielcza – Kopiuj

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o informuje, iż w dniu 26.09.2019 r. od godziny 9:00 do godziny 13:00 wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków w miejscowości Ciechanów ul. Świętochowskiego, ul. Okrzei, ul. Wyzwolenia, ul. Spółdzielcza.

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej w Ciechanowie, w ul. Okrzei.

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

 

Informujemy mieszkańców, iż woda pitna będzie dostarczona w beczkowozie, który podstawiony będzie w miejsce awarii przy ul. Okrzei 14.

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu – „Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby własne oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE wraz z usługą bilansowania handlowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o. o. w 2020 r.”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 Lista obiektów

Zał. nr 2 – Formularz cenowy

Zał. nr 3 – Formularz Ofertowy

Zał. nr 4 – Wzór umowy

Zał. nr 5 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 6 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty