Ogłoszenie o zamówieniu: ” Świadczenie usługi ochrony obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. oraz konwój środków pieniężnych w 2023 r. „

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Zał. nr 1 – Formularz Ofertowy

Zał. nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Zał. nr 3 – Projekt umowy

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

Okresowe przerwy w dostawie wody ul. Asnyka

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o. o. informuje, iż  w związku z realizacją inwestycji pn. Przebudowa ul. Asnyka w Ciechanowie w dniach 20 i 21 września nastąpią okresowe przerwy w dostawie wody.

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

Informacja dla użytkowników kanalizacji sanitarnej

Czego nie wolno wrzucać lub wprowadzać do kanalizacji?

Czy podczas zmywania naczyń, sprzątania czy codziennej toalety myślisz o oczyszczaniu ścieków?  A może zastanawiasz się nad tym dopiero wtedy, gdy masz problemy z ich odprowadzeniem. Nawet najlepiej wykonana sieć kanalizacji sanitarnej będzie się zapychać, jeśli nie będziemy z niej właściwie korzystać.  Zapchana kanalizacji to spory kłopot i nic przyjemnego, ponieważ uniemożliwia korzystanie z codziennych urządzeń sanitarnych takich jak toalety, umywalki czy prysznica.

Pamiętaj, że do kanalizacji sanitarnej nie wolno wrzucać i odprowadzać:

  1. resztek jedzenia,
  2. stałych odpadów, takich jak: szmat, ręczników papierowych, popiołu, szkła,;
  3. materiałów budowlanych takich jak: cement, gips, stal, drewno,
  4. tłuszczów i olejów, które tężejąc w rurach zmniejszają ich średnice,
  5. nawilżanych chusteczek, materiałów opatrunkowych, rajstop oraz innych części garderoby, które łączą się w sploty uniemożliwiając swobodny przepływ ścieków,
  6. odpadów płynnych niemieszających się z wodą, takich jak: lekarstw, mocnych kwasów i zasad, rozpuszczalników, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używanych środków czystości, ponieważ zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni.

Wszystkie tego typu odpady stałe zmniejszają średnicę przewodów, a z czasem tworzą trudne do usunięcia zatory. Rzeczy, które nie powinny znaleźć się w kanalizacji mogą doprowadzić do cofnięcia ścieków i zalania domu, mieszkania, ogrodu lub ulic. To zaś powoduje straty materialne jest uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego.

Należy także pamiętać, że wrzucane resztki pożywienia do kanalizacji sanitarnej stanowią pokarm dla szczurów i innych gryzoni. Resztki żywności mogą zachęcić gryzonie do częstych odwiedzin takich miejsc i pojawianie się w piwnicach domów.  Pojawienie się szczurów stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców. Szczury roznoszą groźne choroby. Dlatego też, dbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo i nie dokarmiajmy szczurów.

                                                                                                                                      Kierownik Oczyszczalni Ścieków