Przerwa w dostawie wody w dniu 30.04.2019 r. w Ciechanowie, ul. Mławska

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. informuje, iż w dniu 30.04.2019 r. od godziny 11:30 do godziny 16:00 wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków zlokalizowanych przy ul. Mławskiej (od ronda Kaprala Józefa Grzesia do skrzyżowania z ul. Jaspisową) w miejscowości Ciechanów oraz w miejscowości Chruszczowo.

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest przeprowadzaniem prac montażowych na sieci wodociągowej w ul. Mławskiej.

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

 

 

Awaria- przerwa w dostawie wody w dniu 24.04.2019 r. w Ciechanowie, ul. Mławska

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. informuje, iż w dniu 24.04.2019 r. od godziny 12:00 do godziny 16:00 wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków zlokalizowanych przy ul. Mławskiej (między rondem Kaprala Józefa Grzesia, a stacją paliw BP) w miejscowości Ciechanów.

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest przeprowadzaniem prac montażowych na sieci wodociągowej w ul. Mławskiej.

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

 

 

Awaria- przerwa w dostawie wody w dniu 24.04.2019 r. w Ciechanowie, ul. Zamkowa, ul. Zagłoby, ul. Wołodyjowskiego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. informuje, iż w dniu 24.04.2019 r. od godziny 11:30 do godziny 15:00 wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków w miejscowości Ciechanów na ul. Zamkowej, ul. Zagłoby oraz ul. Wołodyjowskiego.

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest wystąpieniem awarii na przyłączu wodociągowym w ul. Zamkowej.

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

 

 

Awaria- przerwa w dostawie wody w dniu 18.04.2019 r. w miejscowości Chrzanówek, Chrzanowo, Władysławowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. informuje, iż w dniu 18.04.2019 r. od godziny 11:00 do godziny 15:00 wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków w miejscowości Chrzanówek (ul. Brzozowa, ul. Świerkowa, ul. Kasztanowa, ul. Topolowa), Chrzanowo, Władysławowo.

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej w Chrzanówku.

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

 

 

Awaria- przerwa w dostawie wody w dniu 15.04.2019 r. w miejscowości Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o informuje, iż w dniu 15.04.2019 r. od godziny 9:00 do godziny 13:00 wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 8, 10, 12, 14 w Ciechanowie.

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej w Ciechanowie, w ul. Powstańców Wielkopolskich.

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. H. Sienkiewicza w Ciechanowie oraz remont istniejących studni rewizyjnych ∅1200 usytuowanych na sieci kanalizacji sanitarnej w ul. H. Sienkiewicza”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 Oświadczenie

zał. nr 2 Ośw. grupa kapitałowa

zał. nr 3 Formularz Ofertowy

zał. nr 4 Kosztorys ślepy

zał. nr 5 Oświadczenie dot. rocznego obrotu

zał. nr 6 Wykaz dostaw

zał. nr 7 Wzór umowy

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Inspekcja Sienkiewicza S1-S26

2 Projekt organizacji drogowej

3. projekt budowlany Craking

4. Projekt Remont studni

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PŁYTA NR 1- INSPEKCJA TV

Płyta Nr 2 – INSPEKCJA TV

Odpowiedzi na pytania

Informacja o unieważnieniu postępowania