Historia Laboratorium ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.o.

Laboratorium Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. początkowo związane było organizacyjnie z oczyszczalnią ścieków. Głównym przedmiotem działalności Laboratorium było wykonywanie badań wody i ścieków dla potrzeb technologicznych stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków oraz kontrola zakładów odprowadzających ścieki do kanalizacji miejskiej  na podstawie zawartych umów.
Znaczący rozwój Laboratorium zbiegł się z budową nowej biologicznej oczyszczalni ścieków w Ciechanowie. Laboratorium zostało zlokalizowane w nowym przestronnym budynku, a w związku ze znacznym rozszerzeniem zakresu badań, zostało wyposażone w niezbędne środki i urządzenia pomiarowe do prowadzenia badań.
Budynek Laboratorium posiada odpowiednią infrastrukturę do realizacji badań. Infrastruktura laboratorium, wyposażenie, zapewnienie jakości badań  oraz kompetentny personel stanowią gwarancję miarodajności wyników wykonywanych badań.

IMG_5413

Zakres badań wykonywanych w Laboratorium  ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.o.

Laboratorium wykonuje badania chemiczne i właściwości fizycznych wody, wody do spożycia, ścieków i osadów ściekowych. Laboratorium preferuje stosowanie metod referencyjnych, opublikowanych w Polskich Normach.
W celu zwiększenia zaufania oraz podniesienia naszych kompetencji dostosowaliśmy sposób wykonywania i dokumentowania badań do wymagań normy PN-EN ISO/ IEC 17025:2018-02.
Od dnia 19.04.2010r. Laboratorium posiada akredytację na wybrane metody badawcze.

Zgodnie z Polityką Jakości zapewniamy wykonywanie badań w sposób gwarantujący zapewnienie miarodajności wyników oraz ich poufność.
Poniżej zaprezentowano metody badawcze, które stanowią usługę dostępną w Laboratorium ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.o.  Dodatkowo Laboratorium jest przygotowane do pobierania i transportowania próbek na zlecenie klienta.
Pobierz zakres badań Laboratorium (pdf)
Cennik badań
Wszystkie badania są ujęte w cenniku zatwierdzonym przez Zarząd ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.o.
Cennik dostępny jest w Laboratorium pod numerem telefonu: 023 672 40 96 w.17
Formularze
Wzór zlecenia na wykonanie badań w Laboratorium ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.o. w Ciechanowie