Organy i osoby sprawujące funkcje

Władzami ZWiK Ciechanów Sp. z o.o są:

 • Zgromadzenie Wspólników (reprezentowane przez  Prezydenta Miasta Ciechanów)
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd

Skład Rady Nadzorczej:

 • Cezary Krzysztof Szeski – Przewodniczący
 • Tomasz Jakub Szymanik – Zastępca Przewodniczącego
 • Łukasz Ciągadlak – Sekretarz
 • Adam Szczypiński – Członek Rady
 • Piotr Ossowski – Członek Rady

Zarząd Spółki jest dwuosobowy.

 • Marcin Burchacki – Prezes Zarządu
 • Artur Giziński – Wiceprezes Zarządu

Główna Księgowa

 • Halina Bastkowska

Prokurent

 • Halina Bastkowska