Ciechanów ul. Leśna, Słoneczna.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie informuje, że w związku z rozbudową drogi gminnej nr 121354  (ulica Leśna w Ciechanowie) w dniu 09.04.2024 planowane jest  wyłączenie  z eksploatacji odcinka sieci wodociągowej w ul. Leśnej. W godzinach 8.00 – 15.00. nastąpi przerwa w dostawie wody : Ciechanów ul. Leśna od skrzyżowania z ulicami: Siewnej i Mieczysława Dziemieszkiewicza do skrzyżowania z ul. Słoneczną, ul. Słoneczna.