Prace remontowe ul. Nadrzeczna

W związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej w ulicy Nadrzecznej w dniu 13.06.2024 r. od 8.00-11.00 nastąpi wyłączenie odcinka sieci wodociągowej w ulicy Wojska Polskiego i Nadrzecznej. Czasowe ograniczenie w dostawie wody dotyczy ulic: Nadrzecznej nr 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, oraz Wojska Polskiego od skrzyżowania z ulicą Nadrzeczną do ul. Śląskiej. Za utrudnienia przepraszamy odbiorców.

Ciechanów ul. Leśna, Słoneczna.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie informuje, że w związku z rozbudową drogi gminnej nr 121354  (ulica Leśna w Ciechanowie) w dniu 09.04.2024 planowane jest  wyłączenie  z eksploatacji odcinka sieci wodociągowej w ul. Leśnej. W godzinach 8.00 – 15.00. nastąpi przerwa w dostawie wody : Ciechanów ul. Leśna od skrzyżowania z ulicami: Siewnej i Mieczysława Dziemieszkiewicza do skrzyżowania z ul. Słoneczną, ul. Słoneczna.

Ciechanów ul. Leśna, Rutki Marszewice, Szczepanki, Gąski

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie informuje, że w związku z rozbudową drogi gminnej nr 121354  (ulica Leśna w Ciechanowie) w dniu 27.03.2024 planowane jest  włączenie do systemu sieci nowo wybudowanego wodociągu w ul. Leśnej. W godzinach 8.00 – 15.00. nastąpi przerwa w dostawie wody : Ciechanów ul. Leśna od skrzyżowania z ulicami: Siewnej i Mieczysława Dziemieszkiewicza w stronę Gąsek, oraz miejscowości: Rutki Marszewice, Szczepanki, Gąski.

Podzamcze – przerwa w dostawie wody

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  w Ciechanowie Sp. z o. o. informuje, iż w dniu 20.09.2023 r. od godz. 8:00 do 15:00 wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków w Ciechanowie przy ul. Zamkowej, Andrzeja Kmicica, Jana Zagłoby, Rycerskiej, Jana Skrzetuskiego, Księcia Janusza Mazowieckiego, Michała Wołodyjowskiego. Przerwa spowodowana jest prowadzeniem prac montażowych na sieci wodociągowej w ul. Zamkowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

APEL do Wójta Gminy Ciechanów

APEL do Wójta Gminy Ciechanów

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie wnosi o podjęcie przez Wójta Gminy Ciechanów pilnych działań w kierunku modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Sokołówku oraz sieci wodociągowej na terenie Stacji

W związku z nieodpowiednią jakością wody do spożycia na wodociągu Sokołówek w Gminie Wiejskiej Ciechanów (decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie nr HK-145/2023 z dnia 19.07.2023 r., nr HK-145/2023/W z dnia 26.07.2023 r. oraz nr HK-147/2023 z dnia 26.07.2023 r.), zwracamy się do Wójta Gminy Ciechanów, jako osoby odpowiedzialnej na terenie gminy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, o podjęcie działań mających na celu modernizację i unowocześnienie Stacji Uzdatniania Wody w Sokołówku, m.in. poprzez modernizację systemu sterownia pracą całej stacji uzdatniania, wykonanie nowego odwiertu studni głębinowej czy montażu urządzeń/systemów do dezynfekcji wody, np. lamp UV. Wnosimy też o modernizację sieci wodociągowej na terenie stacji uzdatniania wody.

Apel kierujemy w trosce o zdrowie mieszkańców gminy i konsumentów oraz w celu zapewnienia bezproblemowej pracy Stacji Uzdatniania Wody w Sokołówku, a także mając na uwadze zapobieganie problemom związanym z jakością wody oraz celem wykluczenia ich w przyszłości. Ponadto modernizacja stacji uzdatniania wody będzie mieć pozytywne przełożenie na pracę całej sieci wodociągowej podczas jej eksploatacji.

Podkreślić należy, że według ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.2023.537 t.j.) to na gminie ciąży obowiązek zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zapewnienie mieszkańcom jej należytej jakości. Dodatkowo wszystkie urządzenia wodociągowe znajdujące się na terenie Gminy Ciechanów stanowią jej własność, zaś Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. jedynie użytkuje je na podstawie stosownego porozumienia, w celu realizacji ustawowych obowiązków samej Gminy.

Należy wskazać, iż jako Spółka wielokrotnie zgłaszaliśmy do władz Gminy Ciechanów potrzebę inwestycji w infrastrukturę wodociągową. Mając na względzie powyższe, w trosce o słuszny interes społeczny oraz dobro mieszkańców Gminy Wiejskiej Ciechanów, zwracamy się do Wójta Gminy Ciechanów o niezwłoczne podjęcie działań, o których mowa powyżej, celem uniknięcia w przyszłości problemów z jakością wody. W przypadku nie podjęcia przez Gminę Wiejską Ciechanów stosownych czynności, Spółka zmuszona będzie rozważyć zakończenie dalszej współpracy.

APEL do Wójta Gminy Ciechanów – PDF

Informacja dla użytkowników kanalizacji sanitarnej

Czego nie wolno wrzucać lub wprowadzać do kanalizacji?

Czy podczas zmywania naczyń, sprzątania czy codziennej toalety myślisz o oczyszczaniu ścieków?  A może zastanawiasz się nad tym dopiero wtedy, gdy masz problemy z ich odprowadzeniem. Nawet najlepiej wykonana sieć kanalizacji sanitarnej będzie się zapychać, jeśli nie będziemy z niej właściwie korzystać.  Zapchana kanalizacji to spory kłopot i nic przyjemnego, ponieważ uniemożliwia korzystanie z codziennych urządzeń sanitarnych takich jak toalety, umywalki czy prysznica.

Pamiętaj, że do kanalizacji sanitarnej nie wolno wrzucać i odprowadzać:

  1. resztek jedzenia,
  2. stałych odpadów, takich jak: szmat, ręczników papierowych, popiołu, szkła,;
  3. materiałów budowlanych takich jak: cement, gips, stal, drewno,
  4. tłuszczów i olejów, które tężejąc w rurach zmniejszają ich średnice,
  5. nawilżanych chusteczek, materiałów opatrunkowych, rajstop oraz innych części garderoby, które łączą się w sploty uniemożliwiając swobodny przepływ ścieków,
  6. odpadów płynnych niemieszających się z wodą, takich jak: lekarstw, mocnych kwasów i zasad, rozpuszczalników, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używanych środków czystości, ponieważ zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni.

Wszystkie tego typu odpady stałe zmniejszają średnicę przewodów, a z czasem tworzą trudne do usunięcia zatory. Rzeczy, które nie powinny znaleźć się w kanalizacji mogą doprowadzić do cofnięcia ścieków i zalania domu, mieszkania, ogrodu lub ulic. To zaś powoduje straty materialne jest uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego.

Należy także pamiętać, że wrzucane resztki pożywienia do kanalizacji sanitarnej stanowią pokarm dla szczurów i innych gryzoni. Resztki żywności mogą zachęcić gryzonie do częstych odwiedzin takich miejsc i pojawianie się w piwnicach domów.  Pojawienie się szczurów stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców. Szczury roznoszą groźne choroby. Dlatego też, dbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo i nie dokarmiajmy szczurów.

                                                                                                                                      Kierownik Oczyszczalni Ścieków

Okresowe przerwy w dostawie wody ul. Asnyka

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o. o informuje, iż  w związku z realizacją inwestycji pn. Przebudowa ul. Asnyka w Ciechanowie do końca kwietnia mogą występować okresowe przerwy w dostawie wody.

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.