Okresowe przerwy w dostawie wody ul. Asnyka

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o. o informuje, iż  w związku z realizacją inwestycji pn. Przebudowa ul. Asnyka w Ciechanowie do końca kwietnia mogą występować okresowe przerwy w dostawie wody.

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

Przerwa w dostawie wody dnia 04.11.2020

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie informuje, że w dniu 04.11.2020 r. wystąpiła awaria wodociągowa  na skrzyżowaniu ulic Przytorowej i Partyzantów  w Ciechanowie.
W związku z zaistniałą awarią nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków od skrzyżowania ulic Partyzantów z Widną w stronę  wiaduktu do ulicy Szumnej
Planowany termin usunięcia awarii –04.11.2020 godz. 12:00

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

Komunikat o przerwie w dostawie wody dnia 13.07.2020 w Ciechanowie ul. Robotnicza i Składowa

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. informuje, iż w dniu 13.07.2020 r. od godziny 14:00 do godziny 19:00 wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków w ul. Robotniczej i Składowej w Ciechanowie 

Przerwa spowodowana jest awarią na  sieci wodociągowej, skrzyżowanie ul. Robotniczej i Składowej.

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

Komunikat o przerwie w dostawie wody w dniu 09.07.2020 r. w miejscowości Ciechanów ul. Leśna

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. informuje, iż w dniu 09.07.2020 r. od godziny 8:00 do godziny 15:00 wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków w ul. Leśnej od skrzyżowania z ul. Bohaterów Westerplatte do skrzyżowania z pętla miejską, natomiast w miejscowości Gąski może wystąpić niższe ciśnienie wody.

Przerwa spowodowana jest pracami montażowymi na  sieci wodociągowej w ul. Leśnej.

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

Komunikat o przerwie w dostawie wody w dniu 20.05.2020 r. w miejscowości Ciechanów w ul. Ranieckiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o.  informuje ,że w dniu 20.05.2020 roku od godziny 10.00 do godziny 13.00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla budynków  w miejscowości Ciechanów w ul. Ranieckiej.

Przerwa spowodowana jest wykonywaniem prac montażowych na sieci ul. Ranieckiej.

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

Komunikat o przerwie w dostawie wody w dniu 18.05.2020 r. w ul. Niechodzkiej / od ul.Tysiąclecia w kierunku Niechodzina/, ul. Nużewskiej, Niechodzinie, Kownatach Żędowych i Kownatach Wojnowych.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o.  informuje ,że w dniu 18.05.2020 roku od godziny 10.00 do godziny 13.00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla budynków położonych przy:  ul. Niechodzkiej, ul.Nużewskiej, w Niechodzinie, Kownatach Żędowych i Kownatach Wojnowych.

Przerwa spowodowana jest wykonywaniem prac montażowych na sieci ul. Niechodzkiej.

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

Komunikat o przerwie w dostawie wody w dniu 08.04.2020 r. w Ciechanowie ul. Cieplińskiego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. informuje, iż w dniu 08.04.2020 r. od godziny 10:00 do godziny 13:00 wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków w ul. Cieplińskiego w Ciechanowie.

Przerwa spowodowana jest pracami montażowymi na sieci  wodociągowej w ul. Starowiejskiej.

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

Komunikat o przerwie w dostawie wody w dniu 06.04.2020 r. w ul. Leśnej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. informuje, iż w dniu 06.04.2020 r. od godziny 9:30 do godziny 13:00 wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków w ul. Leśnej od skrzyżowania z ul. Działkową do skrzyżowania z pętla miejską, natomiast w miejscowości Gąski może wystąpić niższe ciśnienie wody.

Przerwa spowodowana jest pracami montażowymi na  sieci wodociągowej w ul. Leśnej.

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

POSTĘPOWANIE ZWiK W CIECHANOWIE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA COVID-19

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem Zarząd Spółki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. mając na względzie bezpieczeństwo interesantów i pracowników Spółki od dnia 17 marca 2020 r. zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów w siedzibie Spółki ul. Gostkowska 81.

Wszystkie sprawy najbardziej pilne i konieczne załatwiane będą drogą telefoniczną, e – mailem lub przez stronę internetową naszej Spółki.

Od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania nieczynna będzie kasa zakładu.  Prosimy naszych odbiorców o dokonywanie wpłat za nasze usługi przelewem na konto bankowe w Oddziale Bank Pekao SA w Ciechanowie/ przelewy w tym banku dokonywane są bez dodatkowych opłat/ ul. Jana Pawła II 8.

Nr konta: 64 1240 5787 1111 0010 8705 5631;

Nr telefonu kontaktowego: 236722960; 236722961; 236722412;

Nr telefonu alarmowego: 994

Przypominamy, że na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o.  znajdują się wszelkie dane kontaktowe  naszej Spółki.