Awaria- przerwa w dostawie wody w dniu 20.07.2020 r. w Ciechanowie, ul. Pułtuska i ul. Zagumienna

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. informuje, iż w dniu 20.07.2020 r. od godziny 11:00 do godziny 15:00 wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków zlokalizowanych przy ul. Pułtuskiej oraz ul. Zagumiennej w miejscowości Ciechanów.

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest awarią wodociągową w ul. Pułtuskiej w Ciechanowie.

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza za utrudnienia drogowe oraz  za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

 

 

Komunikat o przerwie w dostawie wody dnia 17.07.2020 w Ciechanowie ul. Płońska

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. informuje, iż w dniu 17.07.2020 r. od godziny 14:00 do godziny 18:00 wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków w ul. Płońskiej w Ciechanowie 

Przerwa spowodowana jest awarią na  sieci wodociągowej w ulicy Płońskiej.

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

Ogłoszenie o zamówieniu:”Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków P1 i komorą zasuw KZ1, KZ2, KZ3 przy ulicy Tatarskiej w Ciechanowie”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 Oświadczenie dot. spełnienia warunków SIWZ

Załącznik nr 2 Oświadczenie o przynależności

Załącznik nr 3 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 4 Oświadczenie dot. rocznego obrotu

Załącznik nr 5 Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 6 Wykaz osób

Załącznik nr 7 Wzór umowy

Załączniki nr 8 Dokumentacja projektowa

Link do transmisji OnLine

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Komunikat o przerwie w dostawie wody dnia 13.07.2020 w Ciechanowie ul. Robotnicza i Składowa

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. informuje, iż w dniu 13.07.2020 r. od godziny 14:00 do godziny 19:00 wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków w ul. Robotniczej i Składowej w Ciechanowie 

Przerwa spowodowana jest awarią na  sieci wodociągowej, skrzyżowanie ul. Robotniczej i Składowej.

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

Komunikat o przerwie w dostawie wody w dniu 09.07.2020 r. w miejscowości Ciechanów ul. Leśna

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. informuje, iż w dniu 09.07.2020 r. od godziny 8:00 do godziny 15:00 wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków w ul. Leśnej od skrzyżowania z ul. Bohaterów Westerplatte do skrzyżowania z pętla miejską, natomiast w miejscowości Gąski może wystąpić niższe ciśnienie wody.

Przerwa spowodowana jest pracami montażowymi na  sieci wodociągowej w ul. Leśnej.

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.