Niestum i Przążewo przebudowa sieci wodociągowej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. informuje o możliwości zwiększenia częstotliwości występowania awarii i przerw w dostawie wody do miejscowości: Przążewo, Niestum. Sytuacja jest spowodowana prowadzeniem prac zleconych przez Urząd Gminy Ciechanów z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Fabrycznej 8 polegających na „przebudowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz wyłączenie z eksploatacji istniejącej sieci wodociągowej żeliwnej na działkach o numerze ewidencyjnym 26/13, 23/2, 22/4, 22/3, 21/1, 20/1, 19/1 obręb Przążewo oraz 248, 66, 156, 156 obręb Niestum”. Jednocześnie ZWiK w Ciechanowie pragnie poinformować mieszkańców miejscowości Przążewo i Niestum, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii Spółka dołoży wszelkich starań w celu jak najszybszego przywrócenia dostawy wody.