E-FAKTURA

Proponujemy Państwu, aby wspólnie zadbać o otaczające nas środowisko naturalne wykorzystując elektroniczną formę faktury za usługi świadczone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o.

Faktura elektroniczna – nazywana e-fakturą – zastępuje tradycyjną fakturę papierową i posiada taką samą wartość prawną jak dokument papierowy. Jest to prawnie uznany  w Polsce dokument księgowy, który jest wystawiany, dostarczany oraz przechowywany w formie elektronicznej.

Przystąpienie do e-Faktury:

Należy  zapoznać  się  z „Regulaminem  przesyłania  i  udostępniania  faktur  w  formie elektronicznej e-Faktura„ ,wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej lub zgłosić się do siedziby Spółki w celu podpisania oświadczenia Nabywcy upoważniającego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o. o. do wystawiania faktur w formie elektronicznej. E-faktura wysyłana będzie na adres e-mail podany w formularzu zawierającym zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

Oświadczenia do pobrania: