Dni Ciechanowa 25 – 26 czerwca 2016

Jak co roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o.  zabezpieczał mieszkańców Ciechanowa i uczestników  Dni Ciechanowa w wodę.