Awaria wodociągowa przy ul. Płońskiej w dniu. 24.12.2019 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie informuje, że w dniu 24.12.2019 r. wystąpiła awaria wodociągowa przy ul. Płońskiej w miejscowości Ciechanów.
W związku z zaistniałą awarią wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków jednorodzinnych przy ul. Płońskiej w godzinach 11:00-14:00

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

Awaria- przerwa w dostawie wody w dniu 16.12.2019 r. w Ciechanowie, ul. Zamkowa, ul. Zagłoby, ul. Wołodyjowskiego, ul. Kmicica

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. informuje, iż w dniu 16.12.2019 r. od godziny 7:00 do godziny 16:00 wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków w miejscowości Ciechanów na ul. Zamkowej, ul. Zagłoby, ul. Wołodyjowskiego i ul. Kmicica.

 

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej w ul. Zagłoby.

 

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

 

 

Komunikat o przerwie w dostawie wody na terenie zasilanym z SUW Tysiąclecia w nocy 12-13.12.2019 r. w godz. 22:30 – 04:30

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. informuje, że w nocy 12-13.12.2019 r. w godz. 2230 – 0430 wystąpi przerwa w dostawie wody na terenie zasilanym ze SUW Tysiąclecia.
Tj. mieszkańcy Ciechanowa ul. Tomasza Klonowskiego,
ul. Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja”,
ul. Patriotów,
ul. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”,
ul. Przyleśna,
ul. Franciszka Rajkowskiego,
ul. Aleksandry Bąkowskiej,
ul. Maksymiliana Marii Kolbe, ul. Jadwigi Dziubińskiej, ul. Monte Cassino,
ul. Bohaterów Września,
ul. Karola Kurpińskiego,
ul. Ignacego Jana Paderewskiego,
ul. Ludomira Różyckiego,
ul. Heleny Modrzejewskiej,
ul. Bolesława Biegasa,
ul. Henryka Kuny,
ul. Aleksandra Chełmońskiego,
ul. Wita Stwosza,
ul. Jana Matejki,
ul. Włodzimierza Wolskiego,
ul. Józefa Węgrzyna,
ul. Aleksandra Zelwerowicza,
ul. Wojciecha Bogusławskiego,
ul. Ludwika Solskiego,
ul. Juliusza Osterwy,
ul. Stefana Jaracza,
ul. Henryka Wieniawskiego,
ul. Michała Ogińskiego,
ul. Fryderyka Chopina,
ul. Tadeusza Jureckiego,
ul. Kazimiery Grzelakowej,
ul. Zenobii Jelińskiej,
ul. Bolesława Nodzykowskiego,
ul. Graniczna (od ul. Płockiej do sklepu Gram),
ul. Żurawskiego, ul. Kratowskiej,
ul. Bojanowskiego,
ul. Spokojna,
ul. Baranowskiego,
ul. Dywizjonu 303,
ul. Dziedzica,
ul. Aleja Niepodległości,
ul. Płocka (od ul. Granicznej do granic miasta),
ul. Zielone Wzgórze,
ul. Tysiąclecia)
oraz m.Pęchcin i Pieńki Niechodzkie.

Przerwa w dostawie wody spowodowana będzie wykonywaniem prac modernizacyjnych na Stacji Uzdatniania Wody.
Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

Ogłoszenie o zamówieniu – „Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko – ładowarki kołowej”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 Formularz Ofertowy

zał. nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp

zał. nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. nr 4 – Oświadczenie grupa kapitałowa

Odpowiedzi na pytania z dnia 10.12.2019 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 11.12.2019 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 12.12.2019 r.

bilans i r-k zysków

Odpowiedzi na pytania z dnia 13.12.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania