Awaria- przerwa w dostawie wody w dniu 28.11.2019 r. w miejscowości Ciechanów na osiedlu Kargoszyn

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o informuje, iż w dniu 28.11.2019 r. od godziny 9:00 do godziny 15:00 miejscowości Ciechanów na osiedlu Kargoszyn może wystąpić obniżenie ciśnienia wody lub braki w dostawie wody spowodowane koniecznością usunięcia awarii na sieci wodociągowej w ul. Niemcewicza. 

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

W miejscu awarii przy budynku ul. Niemcewicza 3 podstawiony będzie beczkowóz z wodą pitną.

Awaria- przerwa w dostawie wody w dniu 27.11.2019 r. w miejscowości Ciechanów na osiedlu Kargoszyn

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o informuje, iż w dniu 27.11.2019 r. od godziny 9:00 do godziny 14:00 miejscowości Ciechanów na osiedlu Kargoszyn może wystąpić obniżenie ciśnienia wody lub braki w dostawie wody spowodowane koniecznością usunięcia awarii na sieci wodociągowej w ul. Niemcewicza. 

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

Komunikat o przerwie w dostawie wody na ul. Graniczna, ul. Płocka, ul. Żórawskiego, ul. Kratowskiej oraz ul. Bojanowskiego w miejscowości Ciechanów

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. informuje, iż w dniu 26.11.2019 r. od godziny 9.00 do godziny 14.00 wystąpi przerwa w dostawie w miejscowości Ciechanów w ulicach:

  • Graniczna
  • Płocka na odcinku od ul. Tysiąclecia do ul. Mazowieckiej
  • ul. Żórawskiego
  • ul. Kratowskiej
  • ul. Bojanowskiego

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest awarią na sieci wodociągowej w ul. Płockiej.

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

Modernizacja Sieci Wodociągowej – przerwa w dostawie wody w dniu 15.11.2019 r. w miejscowości Ciechanów, ul. Wesoła, Różana, Wiśniowa, Dębowa

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o informuje, iż w dniu 15.11.2019 r. od godziny 9:00 do godziny 12:00 wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków w miejscowości Ciechanów  ul. Wesoła, Różana, Wiśniowa, Dębowa.

 

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest modernizacją sieci w ul. Wesołej.

 

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu – „Dostawa, podłączenie i uruchomienie kraty mechanicznej prętowej i prasopłuczki”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 – Formularz Ofertowy

zał. nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w niniejszym postępowaniu

zał. nr 3 – Oświadczenie grupa kapitałowa

zał. nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. nr 5 – Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania z dnia 18.11.2019 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 20.11.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Awaria- przerwa w dostawie wody w dniu 13.11.2019 r. w miejscowości Ciechanów, ul. Wyzwolenia

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o informuje, iż w dniu 13.11.2019 r. od godziny 9:00 do godziny 13:00 wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków w miejscowości Ciechanów  ulica Wyzwolenia.

 

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej w Ciechanowie, w ul. Okrzei.

 

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.