Komunikat o przerwie w dostawie wody w nocy w dniu 15/16.02.2018 r. w miejscowości Ciechanów – osiedle Aleksandrówka

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o.

                           informuje, iż w nocy w dniu 15/16.02.2018r. od godziny 21:00 do godziny

                           5:00 rano, wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków na osiedlu

                          Aleksandrówka, natomiast w całym mieście może wystąpić obniżone

                          ciśnienie wody w sieci wodociągowej. 

 

                           Przerwa spowodowana będzie koniecznością prowadzenia prac  

                           montażowych na sieci wodociągowej w ulicy Armii Krajowej.

                           

 

                           Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia

                           związane z przerwą w dostawie wody.

 

Ogłoszenie o zamówieniu – „Systematyczna dostawa materiałów budowlanych, armatury wodociągowej i kanalizacyjnej dla potrzeb Zakładu i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w roku 2018”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 Oświadczenie

zał. nr 3 Ośw. grupa kapitałowa

zał. nr 4 Formularz Ofertowy

zał. nr 5 Formularz Cenowy

zał. nr 6 Wykaz dostaw

zał. nr 7 Oświadczenie dot. rocznego obrotu

zał. nr 8 Umowa

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty