Awaria sieci wodociągowej – SUW w Gumowie w dniu 2017-06-29

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. informuje, że w dniu 29.06.2017 r. na skutek nocnych wyładowań atmosferycznych, nastąpiła awaria sterowania.
W związku z zaistniałą sytuacją, w dniu 29.06.2017 r. nastąpi przerwa w dostawie wody do godzin popołudniowych na terenie zasilanym z SUW GUMOWO tj. (Gumowo, Kanigówek, Rykaczewo, Ujazdowo, Rutki Begny, Rutki-Borki, Rutki Głowice, Nowa Wieś).

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody
za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

Komunikat o przerwie w dostawie wody – w dniu 27.06.2017r. od godziny 10:00 do godziny 14:00 na osiedlu Bloki

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o.
informuje, iż w dniu 27.06.2017r. od godziny 10:00 do godziny 17:00,
wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków na osiedlu Bloki.

Przerwa w dostawie wody spowodowana będzie koniecznością prowadzenia prac montażowych, w związku z awarią sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ul. Okrzei z ul. Spółdzielczą.

Informujemy mieszkańców, iż woda pitna będzie dostarczona w
beczkowozie, który będzie podstawiony na skrzyżowaniu ul. Okrzei z ul. Spółdzielczą.

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody
za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

„Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Spółdzielcza do dworca PKP oraz modernizacja przepompowni kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza”.

Zaproszenie do złożenia oferty TT[W3[5[2017

zał. nr 1 Opz

zał. nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. nr 3 Ośw. grupa kapitałowa

zał. nr 4 Formularz Ofertowy

zał. nr 5 Oświadczenie o spełnianiu warunków techniczno-organizacyjnych

zał. nr 6 Wykaz robót

zał. nr 7 Wzór umowy

Załączniki ZIP Budowa sieci kanalizacji sanitarnych

Załączniki ZIP Modernizacja przepompowni

Załączniki ZIP Przebudowa sieci gazowej

informacja

Zaproszenie do złożenia oferty po modyfikacji

wyjaśnienia 23.06.2017 r.

wyjaśnienia 27.06.2017 r.

wyjaśnienia 28.06.2017 r.

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Komunikat o przerwie w dostawie wody – w dniu 13.06.2017r. od godziny 11:00 do godziny 14:00 oraz od godziny 22:00 do godziny 2:00 w nocy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. informuje, iż w dniu 13.06.2017r. od godziny 11:00 do godziny 14:00 oraz od godziny 22:00 do godziny 2:00 w nocy, wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków przy ulicy Sienkiewicza po prawej stronie, od dworca PKS, do dworca PKP.
Przerwa spowodowana będzie koniecznością prowadzenia prac montażowych na sieci wodociągowej d= 100 mm w ulicy Sienkiewicza.

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody
za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.