Ciechanów ul. Leśna, Słoneczna.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie informuje, że w związku z rozbudową drogi gminnej nr 121354  (ulica Leśna w Ciechanowie) w dniu 09.04.2024 planowane jest  wyłączenie  z eksploatacji odcinka sieci wodociągowej w ul. Leśnej. W godzinach 8.00 – 15.00. nastąpi przerwa w dostawie wody : Ciechanów ul. Leśna od skrzyżowania z ulicami: Siewnej i Mieczysława Dziemieszkiewicza do skrzyżowania z ul. Słoneczną, ul. Słoneczna.

Obozowa – awaria sieci wodociągowej

Szanowni Państwo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. informuje, że na ulicy Obozowej  wystąpiła awaria sieci wodociągowej. Bez wody pozostają ulice: Obozowa, Wierzbowa, Partyzantów, Ułańska, Szumna, Spokojna, Równa.

Pragniemy poinformować iż ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.o. dokłada wszelkich możliwych starań aby przywrócić jak najszybciej dostawę wody Mieszkańcom. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.

AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ Osiedle Reutta i ul. Nowokolejowa

Szanowni Państwo Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. informuje, że na ulicy Jana Reutta 1 i ulicy Nowokolejowej  wystąpiły awarie na sieci wodociągowej. Bez wody pozostają

  1. ul Reutta: 1, 3, 3a, 4, 9, 11, Karola Szwanke 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, Armii Krajowej 49, 49a
  2. Ul. Sienkiewicza od skrzyżowania z ulicą Spółdzielczą do Fabrycznej, ulica Fabryczna, Nowokolejowa.

Pragniemy poinformować iż ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.o. dokłada wszelkich możliwych starań aby przywrócić jak najszybciej dostawę wody Mieszkańcom. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.

 

Ciechanów ul. Leśna, Rutki Marszewice, Szczepanki, Gąski

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie informuje, że w związku z rozbudową drogi gminnej nr 121354  (ulica Leśna w Ciechanowie) w dniu 27.03.2024 planowane jest  włączenie do systemu sieci nowo wybudowanego wodociągu w ul. Leśnej. W godzinach 8.00 – 15.00. nastąpi przerwa w dostawie wody : Ciechanów ul. Leśna od skrzyżowania z ulicami: Siewnej i Mieczysława Dziemieszkiewicza w stronę Gąsek, oraz miejscowości: Rutki Marszewice, Szczepanki, Gąski.

AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZĄŻEWO

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. informuje, że  w związku z prowadzoną przebudową sieci wodociągowej, której inwestorem jest Urząd Gminy Ciechanów z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Fabrycznej 8 doszło do awarii sieci wodociągowej. W związku z zaistniałą sytuacją ponowne wznowienie dostawy wody dla mieszkańców Przążewa i Niestumia nastąpi po usunięciu awarii. Planowana godzina zakończenia prac to 15.00

Podzamcze – przerwa w dostawie wody

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  w Ciechanowie Sp. z o. o. informuje, iż w dniu 20.09.2023 r. od godz. 8:00 do 15:00 wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków w Ciechanowie przy ul. Zamkowej, Andrzeja Kmicica, Jana Zagłoby, Rycerskiej, Jana Skrzetuskiego, Księcia Janusza Mazowieckiego, Michała Wołodyjowskiego. Przerwa spowodowana jest prowadzeniem prac montażowych na sieci wodociągowej w ul. Zamkowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Kargoszyn przerwa w dostawie wody

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. informuje, że  w związku z planowanym włączeniem nowo wybudowanych odcinków sieci wodociągowej, wybudowanych przez Urząd Gminy Ciechanów z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Fabrycznej 8 do systemu wodociągowego, nastąpi przerwa w dostawie wody dla Ciechanowa ulice: Roberta Bartołda, Dygasińskiego oraz Kargoszyna i okolic w godzinach 8.00 – 13.00. Za utrudnienia ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.o. przeprasza odbiorców.

 

Niestum i Przążewo przebudowa sieci wodociągowej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. informuje o możliwości zwiększenia częstotliwości występowania awarii i przerw w dostawie wody do miejscowości: Przążewo, Niestum. Sytuacja jest spowodowana prowadzeniem prac zleconych przez Urząd Gminy Ciechanów z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Fabrycznej 8 polegających na „przebudowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz wyłączenie z eksploatacji istniejącej sieci wodociągowej żeliwnej na działkach o numerze ewidencyjnym 26/13, 23/2, 22/4, 22/3, 21/1, 20/1, 19/1 obręb Przążewo oraz 248, 66, 156, 156 obręb Niestum”. Jednocześnie ZWiK w Ciechanowie pragnie poinformować mieszkańców miejscowości Przążewo i Niestum, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii Spółka dołoży wszelkich starań w celu jak najszybszego przywrócenia dostawy wody.

Ciechanów ul. Sońska

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  w Ciechanowie Sp. z o. o. informuje, iż w dniu 13.01.2023 r. od godz. 8:30 do 12:00 wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków w Ciechanowie przy ul. Sońskiej, ulic przyległych oraz w miejscowościach Grędzice, Rzeczki, Mieszki. Przerwa spowodowana jest prowadzeniem prac montażowych na sieci wodociągowej w ul. Sońskiej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ciechanów ul. Witosa

W związku z informacjami napływającymi od mieszkańców Ciechanowa z ulicy Witosa, o obniżonym ciśnieniu wody, ZWiK w Ciechanowie informuje, że pracuje nad lokalizacją i usunięciem przyczyny tych niedogodności.

Zarząd Spółki  przeprasza odbiorców wody za utrudnienia.