Awaria przyłącza wodociągowego ul. Kargoszyńska 34 i 36 w Ciechanowie w dniach 16.09.2020/17.09.2020

W związku z awarią przyłącza wodociągowego do budynków w ul. Kargoszyńskiej 34 i 36 w miejscowości Ciechanów, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie spółka z o.o.,

uprzejmie informuje, że w dniu 16.09.2020 roku od godzin wieczornych do dnia 17.09.2020 roku do godziny 15.00 wystąpi przerwa w dostawie wody.

 

Beczkowóz z wodą przeznaczoną do celów bytowych podstawiony jest przy Sklepie Stara Wędzarnia.

 

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za wszelkie utrudnienia i niedogodności związane z przerwą w dostawie wody.

Awaria- przerwa w dostawie wody w dniu 15.09.2020 r. w miejscowości Ciechanów, ul. Mleczarska

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o informuje, iż w dniu 15.09.2020 r.  do godziny 12:00

wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków w miejscowości Ciechanów w ul. Mleczarska oraz ul. Osada Fabryczna.

 

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest wystąpieniem awarii sieci wodociągowej w ul. Mleczarskiej.

 

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

 

 

Awaria ul. Kicińskiego – przerwa w dostawie wody w dniu 14.09.2020 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie spółka z o.o. informuje, że w dniu 14.09.2020 r. do godziny 15:00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla budynków zlokalizowanych  przy ulicy Kicińskiego wraz z ulicami przyległymi.
Przerwa w dostawie wody spowodowana jest wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej w ul. Kicińskiego

 

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

Awaria- przerwa w dostawie wody w dniu 26.08.2020 r. w miejscowości Ciechanów, ul. Narutowicza

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o informuje, iż w dniu 26.08.2020 r. od godziny 13:00  do godziny 16:00 wystąpi

przerwa w dostawie wody do budynków w miejscowości Ciechanów w ul. Narutowicza i ulic przyległych.

 

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej w ul. Narutowicza .

 

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

 

 

Awaria- przerwa w dostawie wody w dniu 12.08.2020 r. w Ciechanowie, ul. Pułtuska

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o. o informuje, iż w dniu 12.08.2020 r. od godziny 7:00  do godziny 11:00 wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków w miejscowości Ciechanów ul. Pułtuska 62A, 62B, 62, 64, 66 

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej przy ul. Pułtuska 62A.

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

 

Awaria- przerwa w dostawie wody w dniu 20.07.2020 r. w Ciechanowie, ul. Pułtuska i ul. Zagumienna

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. informuje, iż w dniu 20.07.2020 r. od godziny 11:00 do godziny 15:00 wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków zlokalizowanych przy ul. Pułtuskiej oraz ul. Zagumiennej w miejscowości Ciechanów.

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest awarią wodociągową w ul. Pułtuskiej w Ciechanowie.

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza za utrudnienia drogowe oraz  za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

 

 

Komunikat o przerwie w dostawie wody dnia 17.07.2020 w Ciechanowie ul. Płońska

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. informuje, iż w dniu 17.07.2020 r. od godziny 14:00 do godziny 18:00 wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków w ul. Płońskiej w Ciechanowie 

Przerwa spowodowana jest awarią na  sieci wodociągowej w ulicy Płońskiej.

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

Awaria- przerwa w dostawie wody w dniu 15.04.2020 r. w miejscowości Ciechanów, ul. Augustiańska

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o informuje, iż w dniu 15.04.2020 r. do godziny 17:00 wystąpi

przerwa w dostawie wody do budynków w miejscowości Ciechanów na ulicy Augustiańskiej.

 

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Ciechanów, ul. Augustiańska.

 

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

 

Awaria – komunikat o przerwie w dostawie wody w dniu 12.04.2020 r. przy ul. A. Świętochowskiego i Stefana Okrzei w Ciechanowie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. informuje, iż w dniu 12.04.2020 r. od godziny 8:00 do godziny 12:00 wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków przy ul. A. Świętochowskiego i Stefana Okrzei  w Ciechanowie.

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej  w ul.  A. Świętochowskiego.

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

 

Komunikat o przerwie w dostawie wody w dniu 30.03.2020 r w ul. Powstańców Warszawskich, ul. Grota Roweckiego i ul. Wiklinowej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o.  informuje ,że w dniu 30.03.2020 roku od godziny 11.30 do godziny 15.00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla budynków położonych przy ulicach: Powstańców Warszawskich, Grota Roweckiego i Wiklinowej.

Przerwa spowodowana jest wystąpieniem awarii wodociągowej w ul. Powstańców Warszawskich.

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

Beczkowóz z wodą przeznaczoną  do celów gospodarczych będzie podstawiony w okolicach budynku NOT przy ul. Powstańców Warszawskich 6.