Ogłoszenie o zamówieniu – „Systematyczna dostawa materiałów budowlanych, armatury wodociągowej i kanalizacyjnej dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o.w roku 2019 „.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 Oświadczenie

zał. nr 3 Ośw. grupa kapitałowa

zał. nr 4 Formularz Ofertowy

zał. nr 5 Formularz Cenowy

zał. nr 6 Wykaz dostaw

zał. nr 7 Oświadczenie dot. rocznego obrotu

Zał. nr 8 Wzór umowy

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedzi na pytania

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Awaria- przerwa w dostawie wody w dniu 11.03.2019 r. w miejscowości Ciechanów, ul. Świętochowskiego, ul. Okrzei, ul. Wyzwolenia, ul. Spółdzielcza

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o informuje, iż w dniu 11.03.2019 r. od godziny 11:00 do godziny 15:00 wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków w miejscowości Ciechanów, ul. Świętochowskiego, ul. Okrzei, ul. Wyzwolenia (między ul. Świętochowskiego i ul. Spółdzielczą), ul. Spółdzielcza.

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej w Ciechanowie, w ul. Świętochowskiego.

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.