Ogłoszenie o zamówieniu:” Sukcesywna dostawa paliw płynnych – oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 w okresie 24 miesięcy od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2022 r. dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o.”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 Formularz Ofertowy

zał. nr 1a Formularz Cenowy

zał. nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. nr 3 Oświadczenie grupa kapitałowa

zał. nr 4 Wzór umowy

Link do transmisji OnLine

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Awaria sieci wodociągowej przy ul. 11-go Listopada – 24.09.2020

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie informuje, że w dniu 2020-09-24 wystąpiła awaria sieci wodociągowej DN 100 przy ul. 11-go Listopada 2
W związku z zaistniałą awarią wystąpiła przerwa w dostawie wody do budynków przy ul. 11-go Listopada nr: 1, 2, 4

Planowany termin usunięcia awarii – 2020-09-24 do godziny 13:00

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody oraz utrudnienia w ruchu drogowym w ul. 11-go Listopada

 

Ogłoszenie o zamówieniu: „Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby własne oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE wraz z usługą bilansowania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w 2021 r. „

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 – Lista obiektów

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 4 -Wzór umowy

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Link do transmisji OnLine

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Awaria przyłącza wodociągowego ul. Kargoszyńska 34 i 36 w Ciechanowie w dniach 16.09.2020/17.09.2020

W związku z awarią przyłącza wodociągowego do budynków w ul. Kargoszyńskiej 34 i 36 w miejscowości Ciechanów, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie spółka z o.o.,

uprzejmie informuje, że w dniu 16.09.2020 roku od godzin wieczornych do dnia 17.09.2020 roku do godziny 15.00 wystąpi przerwa w dostawie wody.

 

Beczkowóz z wodą przeznaczoną do celów bytowych podstawiony jest przy Sklepie Stara Wędzarnia.

 

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za wszelkie utrudnienia i niedogodności związane z przerwą w dostawie wody.

Awaria- przerwa w dostawie wody w dniu 15.09.2020 r. w miejscowości Ciechanów, ul. Mleczarska

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o informuje, iż w dniu 15.09.2020 r.  do godziny 12:00

wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków w miejscowości Ciechanów w ul. Mleczarska oraz ul. Osada Fabryczna.

 

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest wystąpieniem awarii sieci wodociągowej w ul. Mleczarskiej.

 

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

 

 

Awaria ul. Kicińskiego – przerwa w dostawie wody w dniu 14.09.2020 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie spółka z o.o. informuje, że w dniu 14.09.2020 r. do godziny 15:00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla budynków zlokalizowanych  przy ulicy Kicińskiego wraz z ulicami przyległymi.
Przerwa w dostawie wody spowodowana jest wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej w ul. Kicińskiego

 

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.