Awaria- przerwa w dostawie wody w dniu 26.08.2020 r. w miejscowości Ciechanów, ul. Narutowicza

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o informuje, iż w dniu 26.08.2020 r. od godziny 13:00  do godziny 16:00 wystąpi

przerwa w dostawie wody do budynków w miejscowości Ciechanów w ul. Narutowicza i ulic przyległych.

 

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej w ul. Narutowicza .

 

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu: „Roboty budowlane na wykonanie 3 odwiertów studni głębinowych na ujęciu wody „Gostkowo” w Ciechanowie”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 Formularz Ofertowy

Zał. nr 2 Oświadczenie o speł. warunków udziału w postęp.

Zał. nr 3 Oświadczenie o przynależn. do grupy kapitał.

Zał. nr 4 Wzór umowy

Zał. nr. 5 Projekt robót geologicznych

Zał. nr 5 Projekt geologiczno – tech.( I część)

Zał. nr 5 Projekt geologiczno – tech. ( II część)

Link do transmisji OnLine

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Awaria- przerwa w dostawie wody w dniu 12.08.2020 r. w Ciechanowie, ul. Pułtuska

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o. o informuje, iż w dniu 12.08.2020 r. od godziny 7:00  do godziny 11:00 wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków w miejscowości Ciechanów ul. Pułtuska 62A, 62B, 62, 64, 66 

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej przy ul. Pułtuska 62A.

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.