Zaproszenie do złożenia oferty TT[W3[5[2017

zał. nr 1 Opz

zał. nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. nr 3 Ośw. grupa kapitałowa

zał. nr 4 Formularz Ofertowy

zał. nr 5 Oświadczenie o spełnianiu warunków techniczno-organizacyjnych

zał. nr 6 Wykaz robót

zał. nr 7 Wzór umowy

Załączniki ZIP Budowa sieci kanalizacji sanitarnych

Załączniki ZIP Modernizacja przepompowni

Załączniki ZIP Przebudowa sieci gazowej

informacja

Zaproszenie do złożenia oferty po modyfikacji

wyjaśnienia 23.06.2017 r.

wyjaśnienia 27.06.2017 r.

wyjaśnienia 28.06.2017 r.

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania