Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Załącznik nr 7 – wzór umowy

Załącznik nr 8 – Sprawozdanie z badań

Odpowiedź na pytanie

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty