Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki w wersji edytowalnej

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 7 – Mapa sytuacyjna Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowie

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania z dnia 29.11.2023 r.

Przedłużenie terminu składania ofert

Odpowiedź na pytanie

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty