Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy

Zał. nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Zał. nr 3 – Projekt umowy

Zał. nr 4 – Ankieta dla podmiotu przetwarzającego

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedzi na pytania 1

Odpowiedzi na pytania 2

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy po zmianach

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze