Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o informuje, iż w dniu 06.02.2019 r. od godziny 11:00  do godziny 16:00

wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków w ul. Asnyka w m. Ciechanów.

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej w ul. Asnyka  .

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.