Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o informuje, iż w dniu 07.02.2019 r. od godziny 7:00  do godziny 23:00 wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków na terenie osiedla Śmiecinek oraz osiedla Widna w m. Ciechanów.

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej w ul. Granicznej.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie udostępni wodę pitną przy ul. Granicznej 16.

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.