Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

Załącznik nr 8 Sprawozdanie z badań

Wyjaśnienia do SWZ

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty