Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o.
informuje, iż w dniu 05.09.2017r. od godziny 8:00 do godziny 15:00 wystąpi
przerwa w dostawie wody do budynków na odcinku od ul. Spółdzielczej do
ul. Sienkiewicza.

Przerwa w dostawie wody spowodowana będzie koniecznością
prowadzenia prac montażowych na sieci wodociągowej w ul. 17-go Stycznia.
Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia
związane z przerwą w dostawie wody.
Informujemy mieszkańców, iż woda pitna będzie dostarczona w beczkowozie.