Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

Załącznik nr 8 – Sprawozdanie z badań

Odpowiedzi na pytania

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty