Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o.

                           informuje, iż w nocy w dniu 15/16.02.2018r. od godziny 21:00 do godziny

                           5:00 rano, wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków na osiedlu

                          Aleksandrówka, natomiast w całym mieście może wystąpić obniżone

                          ciśnienie wody w sieci wodociągowej. 

 

                           Przerwa spowodowana będzie koniecznością prowadzenia prac  

                           montażowych na sieci wodociągowej w ulicy Armii Krajowej.

                           

 

                           Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia

                           związane z przerwą w dostawie wody.