AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ Osiedle Zachód, Pęchcin

Szanowni Państwo Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. informuje, że na ulicy Ludomira Różyckiego i Wojciecha Bogusławskiego wystąpiła awaria sieci wodociągowej. Bez wody pozostają ulice: Różyckiego, Bogusławskiego, Zelwerowicza, Zielone Wzgórze, Węgrzyna, Wolskiego, Biegasa, Paderewskiego, Kuny, Kurpińskiego, Chełmońskiego,  Bohaterów Września, Wieniakowskiego, Wita Stwosza, Ogińskiego, Chopina, Monte Cassino, Matejki, Bogusławskiego, Patriotów, Modrzejewskiej, Solskiego, Osterwy, Jaracza, Przemysłowa oraz  Pęchcin i Pieńki Niechodzkie . Usuwanie awarii potrwa do późnych godzin nocnych. Pragniemy poinformować iż ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.o. dokłada wszelkich możliwych starań aby przywrócić jak najszybciej dostawę wody Mieszkańcom. Zapotrzebowanie wody do spożycia (paczkowanej) proszę zgłaszać na numer alarmowy 994. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.

 

AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZĄŻEWO

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. informuje, że  w związku z prowadzoną przebudową sieci wodociągowej, której inwestorem jest Urząd Gminy Ciechanów z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Fabrycznej 8 doszło do awarii sieci wodociągowej. W związku z zaistniałą sytuacją ponowne wznowienie dostawy wody dla mieszkańców Przążewa i Niestumia nastąpi po usunięciu awarii. Planowana godzina zakończenia prac to 15.00

Podzamcze – przerwa w dostawie wody

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  w Ciechanowie Sp. z o. o. informuje, iż w dniu 20.09.2023 r. od godz. 8:00 do 15:00 wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków w Ciechanowie przy ul. Zamkowej, Andrzeja Kmicica, Jana Zagłoby, Rycerskiej, Jana Skrzetuskiego, Księcia Janusza Mazowieckiego, Michała Wołodyjowskiego. Przerwa spowodowana jest prowadzeniem prac montażowych na sieci wodociągowej w ul. Zamkowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Kargoszyn przerwa w dostawie wody

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. informuje, że  w związku z planowanym włączeniem nowo wybudowanych odcinków sieci wodociągowej, wybudowanych przez Urząd Gminy Ciechanów z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Fabrycznej 8 do systemu wodociągowego, nastąpi przerwa w dostawie wody dla Ciechanowa ulice: Roberta Bartołda, Dygasińskiego oraz Kargoszyna i okolic w godzinach 8.00 – 13.00. Za utrudnienia ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.o. przeprasza odbiorców.

 

Niestum i Przążewo przebudowa sieci wodociągowej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. informuje o możliwości zwiększenia częstotliwości występowania awarii i przerw w dostawie wody do miejscowości: Przążewo, Niestum. Sytuacja jest spowodowana prowadzeniem prac zleconych przez Urząd Gminy Ciechanów z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Fabrycznej 8 polegających na „przebudowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz wyłączenie z eksploatacji istniejącej sieci wodociągowej żeliwnej na działkach o numerze ewidencyjnym 26/13, 23/2, 22/4, 22/3, 21/1, 20/1, 19/1 obręb Przążewo oraz 248, 66, 156, 156 obręb Niestum”. Jednocześnie ZWiK w Ciechanowie pragnie poinformować mieszkańców miejscowości Przążewo i Niestum, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii Spółka dołoży wszelkich starań w celu jak najszybszego przywrócenia dostawy wody.

APEL do Wójta Gminy Ciechanów

APEL do Wójta Gminy Ciechanów

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie wnosi o podjęcie przez Wójta Gminy Ciechanów pilnych działań w kierunku modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Sokołówku oraz sieci wodociągowej na terenie Stacji

W związku z nieodpowiednią jakością wody do spożycia na wodociągu Sokołówek w Gminie Wiejskiej Ciechanów (decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie nr HK-145/2023 z dnia 19.07.2023 r., nr HK-145/2023/W z dnia 26.07.2023 r. oraz nr HK-147/2023 z dnia 26.07.2023 r.), zwracamy się do Wójta Gminy Ciechanów, jako osoby odpowiedzialnej na terenie gminy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, o podjęcie działań mających na celu modernizację i unowocześnienie Stacji Uzdatniania Wody w Sokołówku, m.in. poprzez modernizację systemu sterownia pracą całej stacji uzdatniania, wykonanie nowego odwiertu studni głębinowej czy montażu urządzeń/systemów do dezynfekcji wody, np. lamp UV. Wnosimy też o modernizację sieci wodociągowej na terenie stacji uzdatniania wody.

Apel kierujemy w trosce o zdrowie mieszkańców gminy i konsumentów oraz w celu zapewnienia bezproblemowej pracy Stacji Uzdatniania Wody w Sokołówku, a także mając na uwadze zapobieganie problemom związanym z jakością wody oraz celem wykluczenia ich w przyszłości. Ponadto modernizacja stacji uzdatniania wody będzie mieć pozytywne przełożenie na pracę całej sieci wodociągowej podczas jej eksploatacji.

Podkreślić należy, że według ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.2023.537 t.j.) to na gminie ciąży obowiązek zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zapewnienie mieszkańcom jej należytej jakości. Dodatkowo wszystkie urządzenia wodociągowe znajdujące się na terenie Gminy Ciechanów stanowią jej własność, zaś Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. jedynie użytkuje je na podstawie stosownego porozumienia, w celu realizacji ustawowych obowiązków samej Gminy.

Należy wskazać, iż jako Spółka wielokrotnie zgłaszaliśmy do władz Gminy Ciechanów potrzebę inwestycji w infrastrukturę wodociągową. Mając na względzie powyższe, w trosce o słuszny interes społeczny oraz dobro mieszkańców Gminy Wiejskiej Ciechanów, zwracamy się do Wójta Gminy Ciechanów o niezwłoczne podjęcie działań, o których mowa powyżej, celem uniknięcia w przyszłości problemów z jakością wody. W przypadku nie podjęcia przez Gminę Wiejską Ciechanów stosownych czynności, Spółka zmuszona będzie rozważyć zakończenie dalszej współpracy.

APEL do Wójta Gminy Ciechanów – PDF

Ciechanów ul. Sońska

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  w Ciechanowie Sp. z o. o. informuje, iż w dniu 13.01.2023 r. od godz. 8:30 do 12:00 wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków w Ciechanowie przy ul. Sońskiej, ulic przyległych oraz w miejscowościach Grędzice, Rzeczki, Mieszki. Przerwa spowodowana jest prowadzeniem prac montażowych na sieci wodociągowej w ul. Sońskiej.

Za utrudnienia przepraszamy.