Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 Wzór umowy

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie

Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 5 Wykaz osób

Załącznik nr 6 Oświadczenie

Załącznik nr 7 Oświadczenie

Projekt budowlany

Projekt budowlano – wykonawczy

Kosztorys Ofertowy

Link do transmisji OnLine

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty