Procedura przyłączenia do sieci

Niniejszym  Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o.  podaje  kolejność  postępowania w celu doprowadzenia wody lub odprowadzenie ścieków

Zainteresowana osoba fizyczna lub prawna  musi złożyć pisemny wniosek  o wydanie „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej”. Wniosek taki winien zawierać:

  • Pisemny wniosek /Wzór wniosku – Druk Nr 1 do pobrania/,  który należy złożyć w  siedzibie Zarządu Spółki.
  • Do wniosku musi być załączona mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z oznaczonymi granicami działek, lokalizacją planowanego obiektu, notarialny akt  własności działki. W przypadku nowych budynków  musi być załączona decyzja lokalizacyjna inwestycji.

Wniosek Spółka wydaje nieodpłatnie w terminie do 14 dni.

Zlecić opracowanie dokumentacji projektowej uprawnionej jednostce projektowej.
/co ma zawierać  dokumentacja projektowa na przyłączenie do sieci miejskiej.

Opracowaną  dokumentację projektową  złożyć w  do uzgodnienia w Zarządzie Spółki.
/Druk nr 2 wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej można pobrać /.
Dokumentację Spółka uzgadnia  w terminie do 14 dni nieodpłatnie.

Przed przystąpieniem do wykonania przyłączenia osoba fizyczna lub prawna musi złożyć pisemny wniosek /wraz z załącznikami/ o zawarcie umowy przyłączeniowej. Wzór umowy jest zawarty na Druku Nr 3 który można pobrać tutaj.
Po podpisaniu” Umowy przyłączeniowej” i wniesieniu stosownej opłaty inwestor może przystąpić do realizacji kroku 5.

Zgłosić rozpoczęcie prac budowlano-montażowych związanych z przyłączeniem do sieci wod-kan.
Druk nr 4 -wzór ” zgłoszenia  rozpoczęcia prac budowlano-montażowych „ pobierz

Zlecić wykonanie wcinki wodo-kan. i podpisać „umowę zlecenia wykonania wcinki”. Druk nr 5  wzór umowy  można pobrać tutaj.
Druk nr 6  z odbioru frontu robót pod wykonanie wcinki można pobrać.

Zgłosić zakończenie prac celem dokonania odbioru technicznego przez służby techniczne ZWiK Druk nr 7  ” zgłoszenie zakończenia prac ” można pobrać.
Druk nr 8  „odbioru przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego ” można pobrać.
Druk nr 9   „odbioru częściowego sieci wodociągowo-kanalizacyjnego ” można pobrać
Druk nr 10 „odbioru końcowego sieci wodociągowo-kanalizacyjnej” można pobrać.
Z chwilą posiadania  protokołu odbioru przyłącza wodociągowego można  przystąpić do kroku 8.

Należy zgłosić się do działu Sprzedaży w celu podpisania „umowy  o zaopatrzenie  w wodę i odprowadzenie ścieków ”
Druk nr 11 „umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków bytowych ” pobierz.
Druk nr 12 ” umowa o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków przemysłowych ” pobierz.

Po podpisaniu umowy  Zakład Wodociągów i   Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. montuje w ciągu  maksymalnie  7 dni urządzenie pomiarowe i rozpoczyna świadczenie usług.

Informacja dla użytkowników kanalizacji sanitarnej

Kierownik Oczyszczalni Ścieków informuje…