„Modernizacja stacji pomp osadu surowego i flotatów dowożonych na teren Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowie w ramach wieloletniego planu rozwoju i modernizacji na lata 2016-2018.”

Zaproszenie do złożenia oferty

zał. nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. nr 2 Ośw. grupa kapitałowa

zał. nr 3 Formularz Ofertowy

zał. nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków techniczno-organizacyjnych

zał. nr 5 Wykaz robót

zał. nr 6 Umowa

wyjaśnienia 31.08.2017 r.

zawiadomienie

Modernizacja przepompowni kanalizacji sanitarnej przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowie

Zaproszenie do zł oferty TT/W3/10/2017

zał. nr 1 OPZ skan

zał. nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. nr 3 Ośw. grupa kapitałowa

zał. nr 4 Formularz Ofertowy

zał. nr 5 Oświadczenie o spełnianiu warunków techniczno-organizacyjnych

zał. nr 6 Wykaz robót

zał. nr 7 Umowa

2. Modernizacja przepompowni k.s. w ul. Sienkiewicza w Ciechanowie dz. 1648_10 – 1 – 13.04.2017 OFERTOWY

3. Sieć k.s. w pasie DW 615 ul. Sienkiewicza w Ciechanowie – 1 – 13.04.2017 OFERTOWY

4. Przebudowa sieci gazowej w ul. Sienkiewicza w Ciechanowie dz. 1648_10 – 1 – 13.04.2017 OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK ZIP Modernizacja-przepompowni

ZAŁĄCZNIK ZIP Przebudowa-sieci-gazowej

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty

 

Modernizacja przepompowni kanalizacji sanitarnej przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowie

Zaproszenie do złożenia oferty

zał. nr 1 OPZ skan

zał. nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. nr 3 Ośw. grupa kapitałowa

zał. nr 4 Formularz Ofertowy

zał. nr 5 Oświadczenie o spełnianiu warunków techniczno-organizacyjnych

zał. nr 6 Wykaz robót

zał. nr 7 Umowa

Modernizacja przepompowni k.s. w ul. Sienkiewicza w Ciechanowie dz. 1648_10 – 1 – 13.04.2017 OFERTOWY

Sieć k.s. w pasie DW 615 ul. Sienkiewicza w Ciechanowie – 1 – 13.04.2017 OFERTOWY

Przebudowa sieci gazowej w ul. Sienkiewicza w Ciechanowie dz. 1648_10 – 1 – 13.04.2017 OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK ZIP Modernizacja-przepompowni

ZAŁĄCZNIK ZIP Przebudowa-sieci-gazowej

wyjaśnienia 4.08.2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu

 

 

 

 

 

Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Spółdzielcza do dworca PKP

Zaproszenie do złożenia oferty TTW372017

zał. nr 1 Opz – specyfikacja techniczna dot. budowy kolektora sanitarnego

zał. nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. nr 3 Ośw. grupa kapitałowa

zał. nr 4 Formularz Ofertowy

zał. nr 5 Oświadczenie o spełnianiu warunków techniczno-organizacyjnych

zał. nr 6 Wykaz robót

Zał. nr 7 Wzór umowy

Załączniki ZIP Budowa sieci kanalizacji sanitarnych

wyjaśnienia 10.07.17r. 1

wyjaśnienia 10.07.17r. 2

wyjaśnienia 10.07.17r. 3

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Spółdzielcza do dworca PKP oraz modernizacja przepompowni kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza”.

Zaproszenie do złożenia oferty TT[W3[5[2017

zał. nr 1 Opz

zał. nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. nr 3 Ośw. grupa kapitałowa

zał. nr 4 Formularz Ofertowy

zał. nr 5 Oświadczenie o spełnianiu warunków techniczno-organizacyjnych

zał. nr 6 Wykaz robót

zał. nr 7 Wzór umowy

Załączniki ZIP Budowa sieci kanalizacji sanitarnych

Załączniki ZIP Modernizacja przepompowni

Załączniki ZIP Przebudowa sieci gazowej

informacja

Zaproszenie do złożenia oferty po modyfikacji

wyjaśnienia 23.06.2017 r.

wyjaśnienia 27.06.2017 r.

wyjaśnienia 28.06.2017 r.

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania