Komunikat: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie z dnia 25.07.2019 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ciechanów – Stacja Uzdatniania Wody Tysiąclecia (SUW Tysiąclecia)

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie z dnia 25.07.2019 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ciechanów – Stacja Uzdatniania Wody Tysiąclecia (SUW Tysiąclecia)

Komunikat – przerwa w dostawie wody w nocy 16/17.01.2019 r w miejscowości Ciechanów, ul. Mleczarska (pod wiaduktem)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o informuje, iż w nocy 16/17.01.2019 r. od godziny 22:00  do godziny 3:00

wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków w miejscowości Ciechanów w ul. Mleczarska (pod wiaduktem) od skrzyżowania z ul. Osada Fabryczna do Dworca PKP Przemysłowy.

 

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest wykonywaniem prac montażowych na sieci przy ul. Mleczarskiej (pod wiaduktem)

 

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.