Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o informuje, że w dniu 06.11.2018 r. od godziny 10:30 do godziny 14:30

nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków zlokalizowanych przy ul. Śmiecińskiej w Ciechanowie.

Przerwa w dostawie wody spowodowana będzie robotami montażowymi na istniejącej sieci wodociągowej.

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.