Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o informuje, iż w dniu 25.07.2018 r. od godziny 11:00  do godziny 14:00

wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków w ul. Granicznej  i Partyzantów w m. Ciechanów.

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej w ul. Partyzantów 21 .

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.