Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o.

informuje, iż w nocy w dniu 04/05.04.2018r. od godziny 22:00 do godziny

3:00 rano, wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków na osiedlu

Krubin oraz w miejscowości Grędzice.

 

Przerwa spowodowana będzie koniecznością prowadzenia prac 

montażowych na sieci wodociągowej w ul. Kruczej. 

                           

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia

związane z przerwą w dostawie wody.